Dona Xepa Benito conta a Xepa sobre novidades da empresa

Benito conta a Xepa sobre novidades da empresa

Benito fala para dona Xepa que vão trabalhar para a Sabor & Luxo. Veja também a íntegra da novela Dona Xepa , clique aqui!